Indkøbssamarbejde

Selvom sportsgrene, kultur og historie er forskellig, så har Bakken Bears og Århus Håndbold også en række ligheder. Særligt når det gælder samarbejde med erhvervslivet. Begge klubber har velfungerende og loyale sponsornetværk, og sponsorporteføljen har mange lighedspunkter, når man ser på størrelse, typer af virksomheder og udbredelse. Fællesskabet har derfor fået klubberne til at gå sammen om et nytænkt indkøbssamarbejde.

Det udvidede indkøbssamarbejde betyder, at sponsorerne i Bakken Bears og Århus Håndbold fremadrettet får tilbudt at være en del af en attraktiv indkøbsordning indenfor seks kategorier.

Klubberne har samlet sponsornetværkenes indkøbsvolumen og dermed opnået en række ekstraordinære aftaler med Cirkel K på Brændstof, Caremore på erhvervsforsikringer, Mangaard Travel på erhvervsrejser, Nordic Business Center med Erhvervs IT/tele-medarbejdsløsninger, Lyreco på forbrugsartikler og DSV på transport. Det er disse fordele og rabatter, der nu tilbydes sponsorerne i de to klubber.

Eneste forudsætning for at få adgang til det attraktive indkøbssamarbejde er et sponsorat i enten Århus Håndbold eller Bakken Bears. Samarbejdet fungerer som et ádd-on´til de individuelle sponsorkoncepter, som fortsætter uændret.

 

Fordelen for klubbernes samarbejdspartnere er til at få øje på:

  • Direkte omkostningsbesparelser på udvalgte varegrupper
  • Mulighed for attraktive indkøbsaftaler til virksomhedernes personale
  • Kontant udbytte af virksomhedens investering i sponsorater. 

Flere produktgrupper på vej i fremtiden? I første omgang vil Indkøbssamarbejdet koncentrere sig om de seks udvalgte produktområder: Brændstof, erhvervsrejser, forsikring, IT/tele-løsninger, kontorforsyning og transport. Hovedkriteriet er, at produktområderne skal skabe værdi for såvel samarbejdspartnere som Indkøbssamarbejdet.